February Newsletter: Recap of 2018 + The New Year (tiếng việt)

February Newsletter: Recap of 2018 + The New Year (tiếng việt)

Thưa cộng đồng người Việt, Chúc Mừng Năm Mới! Cuối tháng này sẽ là kỷ niệm một năm thành lập hội cộng đồng VietRISE. VietRISE rất hân hạnh được xây dựng với cộng đồng một tương lai tốt đẹp cho người Việt tại Orange County. Năm vừa qua VietRISE đã...