Media Advisory: In the Heart of Little Saigon, Residents Rally Against Transfers to ICE Custody

Written by VietRISE

June 2, 2022

PRESS ADVISORY – FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, June 1, 2022
Contact: Niki Nguyễn, Communications Organizer, media@vietrise.org

In the Heart of Little Saigon, Residents to Rally Against Transfers to ICE Custody
Groups, residents call on Orange County state senators Tom Umberg, Dave Min, and Josh Newman to pledge support for California state bill, the VISION Act 


WESTMINSTER, LITTLE SAIGON, CA — On Friday afternoon, residents of Little Saigon plan to rally their local officials to take a position on the California VISION Act (AB 937 – Carrillo), which would finally end ICE transfers from local jails and prisons in the state. 

What:  Rally for the VISION Act (AB 937)
When:  Friday, June 3 at 4pm PST

Where:  Freedom Park, Westminster (14199 All American Way) 

“On Friday, we will rally to make sure our state senators know what vision we seek for Little Saigon. It’s a vision where our local and state leaders have the courage to confront – head on – the lies that are said about our communities- all of our immigrant communities in Little Saigon and across Orange County- Vietnamese, Korean, Mexican, Cambodian, Caribbean, African and Central Americans, and actually do something about it.  It’s a vision where our leaders reject the fear-mongering that demonizes immigrants and do what is right by ending the double punishment of those who have spent time incarcerated.  That’s what the VISION Act is about,” said Tracy La, executive director of VietRISE.  

The rally on Friday is sponsored by 17 local organizations, nonprofits, groups including Bend the Arc, CLUE, OCCCO, OCCORD, Haitian Bridge Alliance, Education Organizers for Racial Justice, Public Law Center, Tenayuca Labor Project, OC Mobile Home Residents Coalition, Marina High School Black Student Association, Long Beach Immigrant Rights Coalition, WAVE, OC Equality Coalition, Buen Vecino, CCED LA, #Caravan4Justice, and CA Coalition for Women Prisoners, and dozens of Little Saigon residents, as well as the LA-based day laborer band, Los Jornaleros Del Norte.  

“In Little Saigon, our communities know that ICE has zero regard for our immigrant families, for our constitutional rights, for our laws that guarantee equal protection.  Our question today is whether our local  political leadership will continue to side with double punishment, with transferring people into ICE custody?” added Tracy La.  

The California VISION Act has over 100 organizational co-sponsors, and broad support from faith, labor, community, and civil rights groups, as well as the California and Orange County Democratic Parties, the API and Latino Caucuses in the state legislature.  

“For too many years, immigrants and refugees from our community who have completed their sentences, people who have turned their lives around, don’t get to return home to their families. Instead, they are turned over to ICE custody for extra punishment,” said Sabrina Rivera, executive director of the OC Justice Fund.  “That use of immigration detention and deportation as extra punishment goes against the most basic notions of justice and rehabilitation.  The VISION Act helps to remedy the loopholes that have left immigrants and refugees out of the progress we’ve made in criminal justice reform in the state of California.” 

After a decade of progress to “opt-out” of an outdated and racist federal immigration regime, the California VISION Act would finally close the loopholes left behind in previous state legislation – the transfer of individuals from county jails and state prisons, despite having completed their sentences and been deemed eligible for release by the very difficult and long parole process.  

###


BAN CỐ  VẤN BÁO CHÍ – XIN ĐƯỢC THÔNG TIN  RA NGAY 
Thứ 4, ngày 1 tháng 6 năm 2022
Liên lạc: Niki Nguyễn, Ban tổ chức Truyền thông, media@vietrise.org

Ngay trung tâm của Little Saigon, Cư dân Biểu Tình, Chống lại Việc Chuyển giao Cựu Tù Nhân đến ICE 

Các đoàn thể, và cư dân kêu gọi các thượng nghị sĩ của tiểu bang CA tại quận Cam: Tom Umberg, Dave Min và Josh Newman cam kết ủng hộ dự luật tiểu bang California, Đạo luật VISION

WESTMINSTER, LITTLE SAIGON, CA – Vào chiều thứ Sáu, cư dân của Little Saigon dự định biểu tình, kêu gọi sự quan tâm, giữ lời của các quan chức địa phương của họ để ủng hộ Đạo luật VISION của California (AB 937 – Carrillo), một đạo luật với mục tiêu cốt yếu là giúp chấm dứt việc chuyển cựu tù nhân vào ICE từ các nhà tù và nhà tù địa phương ở nhà nước. 

Sự Kiện: Biểu Tình cho Đạo luật VISION (AB 937) 

Thời điểm: Thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 lúc 4 giờ chiều theo giờ PST

Địa điểm: Freedom Park (Công viên Tự do), Westminster (14199 All American Way)

Tracy La, Giám đốc điều hành của VietRISE cho biết: “Vào thứ Sáu, chúng tôi sẽ biểu tình để cho các thượng nghị sĩ tiểu bang của chúng tôi biết thật rõ ràng cái viễn kiến cho Little Saigon chúng tôi đang kiếm tìm và hướng đến là gì. Đó là một viễn kiến khi mà các nhà lãnh đạo địa phương và tiểu bang của chúng tôi thực tình có can đảm để đối đầu và làm được điều gì đó để sửa sai về những lời nói dối, xuyên tạc về các cộng đồng nhập cư của chúng tôi ở Little Saigon và trên khắp Quận Cam- những người di dân đến từ Việt Nam, Đại Hàn, Mễ, Cam Bốt, Caribbean, Phi châu và Trung Mỹ. Đó là một tương lai với các vị lãnh đạo có đủ can đảm, không để cho những lời hù dọa, võ đoán,  tạo hình ảnh xấu xí về về người nhập cư chúng tôi,  và biết thể hiện sự đứng đắn bằng cách chấm dứt hình phạt quá đáng, quá bất công với những người đã hoàn tất hạn tù. Đó là nội dung của Đạo luật VISION, ”

Cuộc biểu tình vào thứ Sáu được bảo trợ bởi 17 những tổ chức địa phương, các hội đoàn phi lợi nhuận, các nhóm và rất nhiều cư dân tại vùng Little Saigon, cũng như ban nhạc Los Jornaleros Del Norte (Ban Nhạc Người Lao Động, có trụ sở tại LA).

Tracy La nói thêm: “Tại Little Saigon, cộng đồng của chúng tôi biết rằng ICE luôn xem thường những gia đình nhập cư, xem thường các quyền đã được hiến định cho chúng tôi, cũng như các luật được đặt ra để bảo vệ sự công bằng trên pháp lý cho chúng tôi. Câu hỏi của chúng tôi ngày hôm nay là : những vị lãnh đạo chính trị địa phương của chúng tôi có tiếp tục ngả nghiêng, đồng ý với sự trừng phạt bất công, nặng gấp đôi, qua  việc chuyển giao người đã mãn hạn tù đến ICE để bị giam thêm nữa hay không? ”

Đạo luật VISION, tại California với hơn 100 cơ quan đồng lòng bảo trợ và được sự ủng hộ rộng rãi từ các tổ chức tôn giáo, các hiệp hội lao động, cộng đồng và dân quyền, cũng như Đảng Dân chủ California và Quận Cam, hội API và Caucuses Latino trong cơ quan lập pháp tiểu bang.

Sabrina Rivera, giám đốc điều hành của OC Justice Fund cho biết: “Đã quá nhiều năm, những người nhập cư và tị nạn từ cộng đồng chúng tôi, những người đã mãn hạn tù, những người đã quay đầu, chuyển huớng về phía thiện lương để có cuộc sống tốt hơn, lại không thể trở về nhà với gia đình của họ. Thay vào đó, họ bị áp giải, giam lại bởi ICE và nhận chịu thêm hình phạt. Việc giam giữ và trục xuất người nhập cư để gia tăng, tiếp tục kéo dài sự trừng phạt đi ngược lại các quan niệm căn bản nhất về công lý và sự phục hồi nhân phẩm. Đạo luật VISION giúp chỉnh sửa những bất công, những sơ hở của chính sách đã khiến người nhập cư và người tị nạn bị bỏ rơi, bị loại khỏi những tiến bộ đã đạt được trong các cải cách tư pháp hình sự ngay tại tiểu bang California.”

Sau một thập niên tự chọn, tự điều động và “chọn không tham gia” với chế độ nhập cư liên bang lỗi thời, đầy rẫy sự  phân biệt chủng tộc, Đạo luật VISION California rốt cuộc sẽ đóng lại những lỗ hổng còn sót lại trong đạo luật của tiểu bang trước đây – đó là việc áp giải, chuyển giao cho ICE các cựu tù nhân từ các nhà tù trong quận và tiểu bang, mặc dù họ đã trả giá, hoàn tất mỹ mãn bản án của họ và được coi là đủ điều kiện để được trả tự do sau một quá trình tạm tha vô cùng khó khăn và lâu lắt.

###

You May Also Like…

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OUR MISSION

VietRISE advances social justice and builds power with working-class Vietnamese and immigrant communities in Orange County. We build leadership and create systemic change through organizing, narrative change, cultural empowerment, and civic engagement.

VietRISE is fiscally sponsored by Tides Center, a 501(c)(3) nonprofit organization.

CONTACT US

general@vietrise.org

(714) 589-5496

14351 Euclid St. #1M, Garden Grove, CA 92843