VietRISE Hướng Dẫn Của Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

Bảng Hướng Dẫn Bầu Cử Của Tiểu Bang

Dự Luật 1: Biện pháp Phá thai – Quyền Tự do Sinh sản

Xin hãy bỏ phiếu đối với Dự Luật 1 sửa đổi hiến pháp tiểu bang và không cho phép tiểu bang can thiệp vào quyền tự do sinh sản của người dân. Dự luật 1 sẽ chính thức đưa quyền tự do sinh sản vào hiến pháp của bang chúng ta, nghĩa là quyền được phá thai và các biện pháp tránh thai. Tiếp cận phá thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản là quyền của con người và tất cả mọi người đều xứng đáng có quyền tự chủ về cơ thể của họ.

Dự Luật 26: Hợp pháp hóa Cá cược thể thao trên theo Sáng kiến ​​Người da đỏ ở Mỹ

Xin hãy Bỏ phiếu cho Dự Luật 26 để tạo thêm việc làm, duy trì doanh thu cá cược thể thao ở Tiểu Bang California và hỗ trợ các bộ lạc người Mỹ thổ dân bản địa. Dự luật 26 sẽ cho phép các bộ lạc người Mỹ thổ dân bản địa được liên bang công nhận cho phép hoạt động chơi roulette, trò chơi xúc xắc và đặt cược thể thao trên các vùng đất của bộ lạc. 10% lợi nhuận thu được từ cá cược thể thao sẽ dành cho các nghiên cứu và các chương trình giải quyết vấn đề cờ bạc và sức khỏe tâm thần, Cục Kiểm Soát Cờ Bạc và cho ngân quỹ chung của tiểu bang.

Dự Luật 26: Hợp pháp hóa Cá cược thể thao & Doanh thu cho Sáng kiến ​​Quỹ Phòng chống Vô gia cư

Xin hãy Bỏ phiếu KHÔNG đối với Dự Luật 27 về cấm cá cược thể thao trực tuyến ở Tiểu Bang California. Nếu được thông qua, dưới  sự  hỗ trợ các dịch vụ nhà ở và sức khỏe tâm thần, Dự luật 27 sẽ cho phép các tập đoàn ngoài nhà nước chẳng hạn như DraftKings thu lợi và khai thác doanh thu có được từ việc hợp pháp hóa các việc cá cược thể thao trực tuyến. Dự luật 27 không giải quyết thỏa đáng các vấn đề về cấu trúc gây ra tình trạng không nhà ở và sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Nó cũng sẽ cắt giảm một số chủ quyền của bộ lạc.

Dự Luật 28: Nghệ thuật & Âm nhạc Sáng kiến ​​tài trợ cho Giáo dục K-12

Xin hãy Bỏ phiếu đối với Dự Luật 28 để tăng tài trợ cho các trường công lập K-12 về mặt giáo dục nghệ thuật và âm nhạc bằng, tối thiểu bằng 1% doanh thu của tiểu bang và địa phương. Nghệ thuật và âm nhạc là không thể thiếu để thể hiện bản thân và cộng đồng và là một công cụ để hình thành nền văn hóa của chúng ta. Những người trẻ tuổi xứng đáng được trao quyền và tiếp cận các không gian, phương tiện nghệ thuật và giáo dục những cái mà sẽ cho phép họ phát triển sáng tạo.

Dự Luật 29: Sáng kiến ​​Yêu cầu Phòng khám Lọc máu

Xin hãy Bỏ phiếu đối với Dự Luật 29 để đảm bảo cho bệnh nhân lọc máu được chăm sóc sức khỏe chất lượng mà họ cần và xứng đáng. Dự luật 29 sẽ yêu cầu các phòng khám lọc máu ở Tiểu Bang California phải có các chuyên gia y tế được cấp phép tại chỗ. Hiện tại, điều này không được yêu cầu bởi các phòng khám lọc máu trong tiểu bang. Những người phản đối Dự luật 29 là những người có độc quyền trong ngành này và tìm cách thu lợi từ bệnh nhân hơn là ưu tiên sức khỏe của bệnh nhân.

Dự Luật 30: Thuế đối với Thu nhập trên 2 triệu đô la đối với Phương tiện Không phát thải & Sáng kiến ​​Phòng chống Cháy rừng

Xin hãy Bỏ phiếu KHÔNG đối với Dự Luật 30. Dự Luật 30 sẽ đánh thuế bổ sung 1,75% đối với thu nhập cá nhân trên 2 triệu đô la cho các chương trình xe không phát thải nhất định và các chương trình phòng ngừa và ứng phó với cháy rừng ở Tiểu Bang California.

Mặc dù nghe có vẻ giống như thuế này và các chương trình sẽ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu một cách có ý nghĩa, Dự luật 30, với công ty Lyft là người đề xuất lớn nhất, chủ yếu đóng vai trò như một nỗ lực cứu trợ công ty cho các công ty chia sẻ xe. Một luật của California được thông qua vào năm 2021 yêu cầu các công ty chia sẻ xe chuyển đổi 90% phương tiện của họ sang ô tô điện vào năm 2029. Thay vì trả chi phí để tự chuyển đổi sang ô tô điện, nếu điều này được thông qua, hầu hết các chi phí cho các công ty như Lyft chuyển đổi sẽ được trả bằng đô la thuế thu được từ việc tăng thuế của Dự luật 30.

Dự Luật 31: Trưng cầu dân ý về Cấm sản phẩm thuốc lá có hương vị

Xin hãy Bỏ phiếu đối với Dự Luật 31 về việc cấm bán thuốc lá có hương vị. Thuốc lá có hương vị có tác động tiêu cực mạnh đến sức khỏe của thanh niên và người lớn. Dự luật 31 sẽ giúp hạn chế tiêu thụ.

Hướng Dẫn Cách Thức Bầu Cử Cho Dự Luật Địa Phương

Thành Phố Westminster

Dự Luật Y

Xin hãy Bỏ phiếu cho Dự Luật Y để duy trì thuế bán hàng 1% tài trợ cho các dịch vụ của thành phố. Nếu Dự luật Y không được thông qua, Westminster sẽ phá sản và nhiều dịch vụ của thành phố sẽ bị hủy bỏ hoặc giảm mạnh. Thuế thu được sẽ tài trợ chính cho các chương trình và dịch vụ cộng đồng cần thiết, chẳng hạn như Trung tâm Người Cao Tuổi/Vị Cao Niên, sửa chữa đường phố, dịch vụ công viên, và nhiều chương trình dành cho thanh thiếu niên sau giờ học.

Thành Phố Santa Ana

Dự Luật X: Điều Lệ Sửa Đổi

Xin hãy Bỏ phiếu đối với Dự luật X để đưa ra các giới hạn thời hạn trọn đời. Dự luật X sẽ đưa ra các giới hạn nhiệm kỳ đối với Thị trưởng sau 4 nhiệm kỳ và Nghị viên sau 3 nhiệm kỳ và đưa ra các biện pháp khác để hạn chế tham nhũng và tăng cường tính minh bạch. Giới hạn nhiệm kỳ là quan trọng để quản trị hiệu quả nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình từ các cơ quan nhà nước đến các thành phần và bảo vệ chống lại sự tích tụ quyền lực chính trị địa phương cho một số người trong nhiều năm.

Thành Phố Santa Ana

Dự Luật H: Dự Luật Về Giới Hạn Thời Hạn Của Người Được Ủy Thác

Xin hãy Bỏ phiếu đối với Dự luật H để đưa ra giới hạn học kỳ cho các thành viên hội đồng học khu Santa Ana sau khi họ hoàn thành 4 nhiệm kỳ. Các thành viên hội đồng học khu xác định loại hình và chất lượng giáo dục mà trẻ em nhận được. Giới hạn nhiệm kỳ sẽ giúp đảm bảo rằng hội đồng trường phát triển phù hợp với những thay đổi trong khu học chánh và khuyến khích sự đáp ứng nhiều hơn đối với nhu cầu của học sinh, thay vì có cùng một quan chức được bầu trong nhiều năm.

OUR MISSION

VietRISE advances social justice and builds power with working-class Vietnamese and immigrant communities in Orange County. We build leadership and create systemic change through organizing, narrative change, cultural empowerment, and civic engagement.

CONTACT US

general@vietrise.org

(714) 589-5496

Garden Grove, CA 92843